Feb. 22nd, 2016

maksiav: (Default)
Когда на высоте 9000 м в лобовое стекло кто-то постучал, "Отче наш, иже еси на небеси.." произнёс Патриарх и дал команду на снижение.
Page generated Jul. 22nd, 2017 12:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios